Voor het tweetalige algemeen-culturele tijdschrift de Moanne is Hidde Boersma interviewer en recensent van Friestalige literatuur. Daarnaast publiceert het blad ook eens in de zoveel tijd een kort verhaal van Hidde.