De roep om Doede

 

Er is een Doede nodig

die gewoon een visje eet

zonder medelijden en geouwehoer

 

Er zijn Doedes nodig

die rechtdoor gaan

omdat het ze niets kan schelen

 

Er is een Doede nodig

die de Doedes roept